ANALIZA BIOMEDICINSKIH SIGNALA I SISTEMA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA OROVIĆ