KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije): 1. Poznaje odgovarajuće konstruktivne sisteme (čelične i drvene konstrukcije) i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno i građevinsko rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom; 2. Posjeduje sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja; 3. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
23B+20S+12P
MLADEN MUHADINOVIĆ1x1
23B+20S+12P
1x2
23B+20S+12P

KS2 CiDK - teme za grupne prezentacije - 4. i 5. zadatak iz semestarskog rada

KS2 CiDK - početak nastave u studijskoj 2022/23. god.

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - COVID-19 martovski rok - 2020/21. god.

KS2 CiDK - rezultati ocjenjivanja semestarskog rada, pregled poena i predlog ocjena - 2021/22. god.

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2021/22. god.

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2021/22. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu, plan rada i semestarski rad - 2022/23. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu, plan rada i semestarski rad - 2021/22. god.

KS2 CiDK - semestarski rad 2020/21. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu, plan rada i semestarski rad - 2020/21. god.

KS2 CiDK - Teme i sastav grupa za prezentacije (4. i 5. zadatak) - 2019/20. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada 2019/20