Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   09.10.2021
  KS2 CiDK - link za online nastavu u studijskoj 2021/22. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   25.09.2021
  KS2 CiDK - početak nastave u studijskoj 2021/22. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   05.09.2021
  KS2 CiDK - Termin popravnog završnog ispita u septembarskom ispitnom roku (6. 9. 2021.)
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   12.02.2021
  KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   29.01.2021
  KS2 CiDK - Uvid u radove sa završnog ispita - 29.01.2021, 14h
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   27.01.2021
  KS2 CiDK - pregled poena i predlog ocjena prije popravnog završnog ispita - 2020/21. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   23.01.2021
  KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   29.10.2020
  Invitation za online odbranu prvog grafičkog zadatka sa terminima odbrane - KS2
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   25.10.2020
  KS2 CiDK - online konsultacije 2020/21. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   18.10.2020
  KS2 ČiDK - link/invitation za online vježbe u 2020/21. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   05.10.2020
  KS2 CiDK - link/invitation za online predavanja 2020/21. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   27.09.2020
  KS2 CiDK - početak nastave u studijskoj 2020/21. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   09.02.2020
  KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   29.01.2020
  KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   14.10.2019
  KS2 CiDK - termini za pregled I zadatka iz semestarskog rada
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   20.09.2019
  CiDK - rezultati popravnog završnog ispita (avg-sept), pregled poena i predlog ocjena
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   04.09.2019
  CiDK - rezultati završnog ispita (avg-sept), pregled poena i predlog ocjena
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   08.02.2019
  CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   09.01.2019
  CiDK - rezultati kolokvijuma II, pregled poena i predlog ocjena
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   21.11.2018
  CiDK - rezultati kolokvijuma I
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2 -   08.11.2018
  Termini odbrana prvog i drugog grafičkog zadatka_Čelične i drvene konstrukcije