Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita Matematike mogu: 1. Rješavati matematičke probleme iz linearne algebre; 2. Rješavati matematičke probleme iz analitičke geometrije u prostoru; 3. Rješavati matematičke probleme diferencijalnog i integralnog računa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
51B+89S+17P
VLADIMIR IVANOVIĆ1x2
51B+89S+17P

Rezultati popravnog završnog ispita

Termin popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Termin kolokvijuma