INSTALACIJE U ZGRADAMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
29B+17S+3P
MILOVAN RADULOVIĆ1x1
29B+17S+3P
GORAN SEKULIĆ1x1
29B+17S+3P
VLADAN IVANOVIĆ1x1
29B+17S+3P

Rezultati nakon drugog termina završnog ispita u januarskom roku

Bodovno stanje nakon termina završnog ispita sa rezultatima svih djelova ispita

Spisak sa predlogom ocjena i trenutnim bodovnim stanjem prije izrade završnog ispita

Rezultati Instalacije u zgradama - Vodovod i kanalizacija -konačno

Rezultati kolokvijuma - vodovod i kanalizacija

Online predavanje Instalacije u zgradama 15.12. u 12:15

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja ELEKTROINSTALACIJE