INSTALACIJE U ZGRADAMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN RADULOVIĆ1x1
29B+12S+3P
.67x1
29B+12S+3P
GORAN SEKULIĆ1x1
29B+12S+3P
.67x1
29B+12S+3P
VLADAN IVANOVIĆ1x1
29B+12S+3P
.67x1
29B+12S+3P

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati Instalacije u zgradama - Vodovod i kanalizacija

Bodovno stanje prije izrade završnog ispita

Online predavanja - iNSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

Predavanje Instalacije u zgradama , 11.11, u 12:00

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja ELEKTROINSTALACIJE