INSTALACIJE U ZGRADAMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN RADULOVIĆ1x1
29B+12S+3P
.67x1
29B+12S+3P
GORAN SEKULIĆ1x1
29B+12S+3P
.67x1
29B+12S+3P
VLADAN IVANOVIĆ1x1
29B+12S+3P
.67x1
29B+12S+3P