Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati nakon drugog termina završnog ispita u januarskom roku

Rezultati nakon prvog termina provjere znanja u januarskom ispitnom roku 2023 godine

Rezultati kolokvijuma - Instalacije vodovoda i kanalizacije - 11.01.2023

Rezultati nakon izrade sva tri dijela ispita iz predmeta Instalacije u zgradama

Rezultati kolokvijuma - vodovod i kanalizacija

Bodovno stanje nakon izrade popravka prvog kolokvijuma iz elektrotehničkih instalacija

Materijal za učenje - Instalacije Vodovoda i kanalizacije

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja ELEKTROINSTALACIJE