KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ1x1
28B+15S+10P
1x2
28B+15S+10P
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
28B+15S+10P

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

KS2 CiDK - Uvid u radove sa završnog ispita - 29.01.2021, 14h

KS2 CiDK - pregled poena i predlog ocjena prije popravnog završnog ispita - 2020/21. god.

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

KS2 CiDK - online konsultacije 2020/21. god.

KS2 ČiDK - link/invitation za online vježbe u 2020/21. god.

KS2 CiDK - semestarski rad 2020/21. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu, plan rada i semestarski rad - 2020/21. god.

KS2 CiDK - Teme i sastav grupa za prezentacije (4. i 5. zadatak) - 2019/20. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada 2019/20