KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ1x1
28B+19S+3P
1x2
28B+19S+3P
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
28B+19S+3P

KS2 CiDK - link za online nastavu u studijskoj 2021/22. god.

KS2 CiDK - početak nastave u studijskoj 2021/22. god.

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita u septembarskom ispitnom roku, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita u septembarskom ispitnom roku, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

KS2 CiDK - Termin popravnog završnog ispita u septembarskom ispitnom roku (6. 9. 2021.)

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu, plan rada i semestarski rad - 2021/22. god.

KS2 CiDK - semestarski rad 2020/21. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu, plan rada i semestarski rad - 2020/21. god.

KS2 CiDK - Teme i sastav grupa za prezentacije (4. i 5. zadatak) - 2019/20. god.

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada 2019/20