INSTALACIJE U ZGRADAMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
29B+17S+3P
MILOVAN RADULOVIĆ1x1
29B+17S+3P
GORAN SEKULIĆ1x1
29B+17S+3P
VLADAN IVANOVIĆ1x1
29B+17S+3P

Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Online predavanje - Instalacije u zgradama 01.12. u 12:15

Popravni kolokvijum iz Mašinskih instalacija

Rezultati kolokvijuma iz Mašinskih instalacija

Kolokvijum iz Mašinskih instalacija

Predavanje - Mašinske instalacije 17.11.2021

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja ELEKTROINSTALACIJE