SPORTSKA GIMNASTIKA I


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ2x1
4B+2S+7P
IVAN VASILJEVIĆ3x1
4B+2S+7P