Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ2x1
13B+8S+9P
IVAN VASILJEVIĆ3x1
13B+8S+9P