OSNOVE METODIKE NASTAVE RUSKOG JEZIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Ovlada osnovnim teorijsko-metodičkim pojmovima, sadržajima, principima, metodama i oblicima rada iz Metodike nastave ruskog jezika; 2.Primijeni postupke koji podstiču aktivizaciju i razvijaju jezičku kompetenciju i kreativnost učenika na času; 3.Samostalno, kreativno prilagođava i unapređuje metodičke postupke i pronalazi rješenja prilagođena uzrastu učenika, uslovima i ambijentu rada; 4.Primijeni stečena znanja u funkciji ostvarenja ciljeva i zadataka postavljenih planom i programom predmeta Metodika nastave ruskog jezika; 5.Razvija vještine govorenja, slušanja, čitanja, pisanja, kao i tumačenja književnih tekstova u nastavi; 6.Planira nastavu iz ruskog jezika; 7.Vrednuje učenička postignuća u četiri govorne aktivnosti: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATALIJA MILIKIĆ

Osnove metodike nastave ruskog jezika Predavanja 30.11.2020.

Osnove metodike nastave ruskog jezika Predavanja 12.10.2020