METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZIKA SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Samostalno drži nastavu ruskog jezika u osnovnoškolskim i srednješkolskim ustanovama; 2.Primijeni stečena znanja u funkciji ostvarenja ciljeva i zadataka postavljenih planom i programom predmeta Metodika nastave ruskog jezika; 3.Analizira nastavni program za ruski jezik u svim razredima osnovne i srednje škole, samostalno i u kontekstu nastavnog plana; 4.Planira nastavu iz ruskog jezika (piše godišnji, mjesečni i dnevni plan realizacije aktivnosti); 5.Razvija vještine govorenja, slušanja, čitanja, pisanja, kao i tumačenja književnih tekstova u nastavi; 6.Samostalno, kreativno prilagođava i unapređuje metodičke postupke i pronalazi rješenja prilagođena uzrastu učenika, uslovima i ambijentu rada; 7.Vrednuje učenička postignuća u četiri govorne aktivnosti: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ2x1
3S+2P
NATALIJA MILIKIĆ2x1
3S+2P

Metodika nastave ruskog jezika sa školskim radom Predavanja

Metodika nastave ruskog jezika sa školskim radom Predavanja

Metodika nastave ruskog jezika sa školskim radom Predavanja

Metodika nastave ruskog jezika sa školskim radom Predavanja

Metodika nastave ruskog jezika sa školskim radom Predavanja

Metodika nastave ruskog jezika sa školskim radom Predavanja