Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: ― vlada sa sve četiri vještine ruskog jezika (slušanje, govor, čitanje i pisanje na nivou C1) ― koristi pojmovni aparat savremene lingvističke teorije prevođenja i poznaje njene osnovne postulate ― vlada vještinom lingvoprevodilačke analize teksta sa ruskog jezika i na ruski jezik ― demonstrira nivo ključnih prevodilačkih navika i vještina dovoljan za postizanje osnovnih ciljeva dvojezične komunikacije ― efikasno koristi dostupne knjige, priručnike, rječnike iz oblasti prevodjenja, kao i elektronske resurse i samostalno se orijentiše u prevodilačkoj praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA4x1
3S+2P
ANASTASIJA VRBICA2x1
3S+2P
ANA PEJANOVIĆ2x1
3S+2P

Poziv za predavanje

Govorne vjezbe - II - 29.04.2020 14:14

Vjezbe preko Zoom aplikacije

Online nastava - termin

Prevod na ruski-II - 24.04.2020 14:20