Anastasija Vrbica


Anastasija Vrbica
Šifra: 285160
Prezime i ime: Anastasija Vrbica
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI RUSKI JEZIK I-NIVOA10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RUSKI JEZIK I0 x 04 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne1SAVREMENI RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI RUSKI JEZIK 2-NIVOA20 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne2SAVREMENI RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2RUSKI JEZIK II0 x 04 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI RUSKI JEZIK 3-NIVOB1.10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI RUSKI JEZIK 4-NIVOB1.20 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne4SAVREMENI RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI RUSKI JEZIK 5-NIVOB2.10 x 04 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKA KNJIŽEVNOST 5 - KNJIŽEVNOST 20. VIJEKA 10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI RUSKI JEZIK 6-NIVO B2.20 x 04 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK STRUKE-NIVOB2.20 x 04 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKA KNJIŽEVNOST 6 - KNJIŽEVNOST 20. VIJEKA 20 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije