Anastasija Vrbica

Anastasija Vrbica

lektor | Filološki fakultet

Oblast istraživanja: Lingvistika Kontakt: anastasijav@ac.me Rostovski Državni Pedagoški Univerzitet. Završila sa crvenom diplomom (ekvivalent „prosjeku 10“). Specijalnost: Profesor ruskog jezika, ruskog jezika kao stranog, književnosti i engleskog jezika. Tema istraživačkog rada - uticaj dijalektičkog okruženja na učenje jezika, frazeologija ruskog jezika, metodika predavanja ruskog jezika strancima. Magistratura na fakultetu za ruski jezik na crnogorskom državnom Univerzitetu. Istraživanje na temu “Prevod...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Ruski jezik i književnost-Ruski jezik II

Ruski jezik i književnost (2017)-Savremeni ruski jezik 4 – Nivo B1.2

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Ruski jezik i književnost (2017)-Savremeni ruski jezik 4 – Nivo B1.2

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Ruski jezik i književnost (2017)-Savremeni ruski jezik 4 – Nivo B1.2

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Ruski jezik i književnost (2017)-Savremeni ruski jezik 4 – Nivo B1.2

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Ruski jezik i književnost (2017)-Savremeni ruski jezik 4 – Nivo B1.2

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)