Marija Paunović


Marija Paunović
Šifra: 225045
Prezime i ime: Marija Paunović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI RUSKI JEZIK 7 - NIVO C1.10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI RUSKI JEZIK I-NIVOA10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1LINGVOKULTUROLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1RUSKI JEZIK - STRUČNI V0 x 01 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke1RUSKI JEZIK - STRUČNI V0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI RUSKI JEZIK 8 - NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI RUSKI JEZIK 2-NIVOA20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II-MORFOLOGIJA 10 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke2RUSKI JEZIK - STRUČNI VI0 x 01 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke2RUSKI JEZIK - STRUČNI VI0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2TRANSLATOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI RUSKI JEZIK 3-NIVOB1.10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI RUSKI JEZIK 4-NIVOB1.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA,LEKSKOGRAF ,FRAZOLOG0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI RUSKI JEZIK 5-NIVOB2.10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVI PREVOĐENJA I0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI RUSKI JEZIK 6-NIVO B2.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 20 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije