Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Prepoznaje i pravilno upotrebljava ograničen broj sintaktičkih struktura i jednostavnih gramatičkih oblika. 2. Ostvaruje komunikaciju na nivou najosnovnijih potreba (predstavljanje, traženje informacija) ukoliko sagovornik govori polako i razgovjetno. 3. Razumije kratak i jednostavan usmeni tekst o temama koje su obrađivane tokom nastave. 4. Čita i razumije kratke tekstove o bliskim temama. 5. Piše kraće sadržaje u vezi sa poznatim temama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
11B+5S+6P
CVIJETA BRAJIČIĆ2x1
15B+5S+7P