SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK I-NIVOA1


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UNTERER BERNHARD4x1
40B+6P
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ2x1
40B+4P

Rezultati nakon 2. septembarskog roka

Rezultati nakon 1. termina u dodatnom ispitnom roku (avgust-septembar)

Rezultati, SNJ 1, drugi ispitni rok 19/20

Rezultati, SNJ 1, prvi ispitni rok 19/20

Rezultati pismenog dijela ispita (1. ispitni rok)