Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Bez poteškoća razumije bilo koju varijantu govornog jezika, bilo u direktnoj komunikaciji ili preko medija. 2. Bez poteškoća čita sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove. 3. Bez napora učestvuje u bilo kakvom razgovoru uz dobro prepoznavanje i korišćenje idomatskih izraza. 4. Napiše jasan i tečan tekst stilom koji je primjeren datoj situaciji. 5. Analizira kompleksne njemačke rečenice i tekstove i u njima prepozna i objasni morfološke i sintaksičke karakteristike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA KNEŽEVIĆ
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ
MIRKO LEOVAC4x1

Rezultati, NJ II, završni ispit, 2. rok, LS 2020

Rezultati završnog ispita

Rezultati nakon 1. ispitnog roka

Poeni sakupljeni tokom semestra

Rezultati testa