SOCIJALNA PSIHOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj predmet, studenti mogu da: - definišu osnovne pojmove iz oblasti socijalizacije, socijalne kognicije i percepcije, stavova i persuazije, međuljudskih odnosa te unutargrupnih i međugrupnih procesa, - opišu i objasne procese u osnovi spoznaje socijalne okoline i socijalne percepcije te izvore pogrešaka u opažanju i procjenjivanju drugih, - analiziraju dominantne teorije u području socijalizacije, bliskih odnosa, agresivnog i prosocijalnog ponašanja te objasne mogućnosti primjene, - objasne uzroke i učinke međugrupnih procesa te predlože načine smanjivanja predrasuda i rješavanja sukoba, - identifikuju različite unutargrupne procese i vrste vodstva te njihov uticaj prilikom procjenjivanja i donošenja odluka u grupi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA KAŠĆELAN2x1
34B+5S+1P
BOJANA MILETIĆ2x1
34B+5S+1P

Usmeno polaganje (kolokvijumi) Socijalna psihologija

Online nastava Socijalna psihologija

Online nastava

Materijal za nastavu 17.4.

Materijal za nastavu 10.4.

Materijal za nastavu 3.4.

Materijal za nastavu za 27.3.