Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIJALNA PSIHOLOGIJA -   29.04.2020
  Usmeno polaganje (kolokvijumi) Socijalna psihologija
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIJALNA PSIHOLOGIJA -   23.04.2020
  Online nastava Socijalna psihologija
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIJALNA PSIHOLOGIJA -   27.03.2020
  Online nastava