PSIHOLOGIJA I MENADŽMENT


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.osmisli optimalan plan razvoja ljudskih resursa u organizacijama; 2.analizira konkurentski položaj organizacija; 3.razlikuje tipove organizacionih uloga (direktor, rukovodilac, menadžer, lider…); 4.razumije karakteristike konkurentskog preduzetničkog ponašanja; 5.razvija sopstvene potencijale za liderstvo; 6.razvija kritičku svijest o najvažnijim problemima ove oblasti, mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu organizacionog psihologa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJA DULOVIĆ2x1
2x1

Korigovana evidencija nakon junskog roga

Evidencija 21. jun (ispravljena)

Evidencija nakon popravnog završnog ispita

Link za današnji termin

Evidencija nakon završnog ispita, bez bodova sa vježbi

Link za nastavak odgođenog ispita