ANDRAGOŠKA DIDAKTIKA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
2B
MIOMIR DESPOTOVIĆ2x1
2B