Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
14B+19S+1P
SAŠA MILIĆ1.5x1
14B+19S+1P
TATJANA NOVOVIĆ1.5x1
14B+19S+1P