Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira regionalno-geografske probleme i modele njihovog rješavanja na konkretnim geografskim regijama odabranih država Afrike, ujedno najnerarazvijenih zemalja svijeta; 2. Upozna glavne vidove, tendencije i značaj integrativnih procesa među pojedinim državama i regijama crnog kontinenta; 3. Iznalazi razloge aktuelnih problema regionalnog razvoja odabranih država sjeverne Afrike, srednje Afrike, južne Afrike, istočne Afrike i zapadne Afrike; 4. Interpretira međuzavisnost konkretnih procesa i posljedica na konkretnoj regionalnoj cjelini uz pomoć sintetičkog pristupa regionalne geografije; 5. Primjenjuje širok dijapazon metoda prilikom nastavne obrade specifičnosti pojedinih geografskih regija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija