Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepoznaje teorije i paradigme pejzažnogdizajna u različitim prostornim kontekstima; 2. Objasni odnos između subjekta i objekta, definiše obaveze koje nameće društvena i zakonska regulativa; prepoznaje interaktivni dizajn. 3. Daje kritičku analizu primjera iz profesionalne prakse aspekti forme, simbola, prostornih veza, ambijentalnih kvaliteta. 4. Utvrdi konceptualizaciju u dizajnu, faze u procesu dizajna, različite metode i pristupe u dizajnu. 5. Objasni metode za evaluaciju efekata, metode za evaluaciju alternativnih rešenja komuniciju dizajna crtežom, verbalnim i pisanim putem i korišćenjem najnovijih dostignuća kompjuterskih tehnika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija