PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepoznaje teorije i paradigme pejzažnogdizajna u različitim prostornim kontekstima; 2. Objasni odnos između subjekta i objekta, definiše obaveze koje nameće društvena i zakonska regulativa; prepoznaje interaktivni dizajn. 3. Daje kritičku analizu primjera iz profesionalne prakse aspekti forme, simbola, prostornih veza, ambijentalnih kvaliteta. 4. Utvrdi konceptualizaciju u dizajnu, faze u procesu dizajna, različite metode i pristupe u dizajnu. 5. Objasni metode za evaluaciju efekata, metode za evaluaciju alternativnih rešenja komuniciju dizajna crtežom, verbalnim i pisanim putem i korišćenjem najnovijih dostignuća kompjuterskih tehnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GOJKO NIKOLIĆ2x1
1S
GORAN GROZDANIĆ2x1
1S

04c Geoekologija Interna skripta Bognar

04b Pejzazi Literatura Teorije i paradigme Vresk Paradigme

04a Pejzazi Literatura Kriticka analiza Zivkovic Predeo

03c Domaci Primjer Pejzazi u geografskoj sredini

03b Domaci Pejzazi u geografskoj sredini

03a Domaci Pejzazi u geografskoj sredini