SRPSKI JEZIK III (SINTAKSA REČENICE )


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.izloži osnovne karakteristike sintaksičke strukture maternjeg jezika; 2.definiše temeljne sintaksičke pojmove; 3.povezuje sintaksičke sa ostalim gramatičkim kategorijama; 4.vlada sintaksičkom normom; 5.primjenjuje stečena znanja u sintaksičkoj analizi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ1x1
1B+6S+32P
SONJA NENEZIĆ2x1
1B+6S+32P