RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objašnjava specifičnosti razvojnih smetnji; 2. Opisuje specifičnosti razvojnih teškoća; 3. Izrađuje IROP; 4. Obrazlaže ambijent radne sobe za rad sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju; 5. Uklanja teškoće u čitanju i pisanju kod djece.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ3x1
20S
1x1
20S

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM