PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - opisuje i navodi primjere različitih teorijskih koncepcija djetinjstva; - obrazlaže specifičnosti istorijskog nasleđa u domenu etnopsiholoških modela djetinjstva - povezuje teorijske pristupe djetetu i djetinjstvu sa savremenom predškolskom praksom ; - kritički sagledava i obrazlaže savremena gledišta o djetinjstvu; -organizuje mala istraživanja u predškolskom kontekstu u svrhu unapređivanja prakse; - argumentuju savremene protivurječnosti djetinjstva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
TATJANA NOVOVIĆ3x1