Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: • objašnjava osnovne didaktičke pojmove i kategorije; • procjenjuje ulogu i značaj osnovnih cinioca vaspitnog rada (direktni i indirektni); • objašnjava etape planiranja nastave i pripremanja vaspitaca za rad; • objašnjava različite vidove vrednovanja i procjenjivanja nastave; • objašnjava načine prilagođavanja programa, nastave i ocjenjivanja različitim potrebama i mogućnostima; • prepoznaje osnovne komunikacijske modele u nastavnoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA TODOROVIĆ3x1
41B+1P
MILENA KRTOLICA2x1
41B+1P

Realizacija nastave posredstvom Zoom apikacije

OBAVJEŠTENJE

Nova objava - 27.03.2020 01:32