MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO RADULOVIĆ2x1
64S
1x1
64S

Međunarodno krivično pravo - Obavještenje

Međunarodno krivično pravo - septembarski ispitni rok

ECTS - Medjunarodno krivicno pravo