Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Međunarodno krivično pravo - septembarski ispitni rok

ECTS - Medjunarodno krivicno pravo