Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove prava izvršenja krivičnih sankcija Crne Gore; - prepozna i protumači norme koje regulišu institute krivičnog izvršnog prava kako bi mogao da ih po potrebi poveže sa normama koje regulišu oblast krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava ; - analizira sistem krivičnih sankcija Crne Gore, ističe njegove prednosti i nedostatke i komparira ga sa sistemima krivičnih sankcija zemalja EU; - uporedi različite sisteme izvršenja kazne zatvora i zaključi koliko je važna penitencijarna individualizacija za uspjeh u ostvarivanju svrhe kažnjavanja; - daje argumente u prilog unapređenja sistema krivičnih sankcija i krivičnopravnih mjera koje bi bile alternativa kazni zatvora odnosno klasičnom sistemu izvršenja kazne lišenja slobode i u tom pravcu analizira najvažnije krivične sankcije alternativnog karaktera iz uporednog (EU) prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO RADULOVIĆ2x1
64S
1x1
64S

Penologija- Popravni završni ispit - ponedeljak 29.6.2020.g.u 09.00 sati.

Penologija (nastavne teme za 19.maj 2020.g.)

Penologija (nastavne teme za 12.maj 2020.g.)

Penologija - rezultati (popravni kolokvijum)

Penologija (nastavne teme za 28.april 2020.godine)

Penologija(nastavne teme za 14.april 2020.g.)

ECTS - Penologija