KRIVICA I SAUČESNIŠTVO


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kada položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni pojam, elemente i oblike krivice, pravi razliku između pojmova krivice i krivične odgovornost; 2. Objasni primjenu osnova isljučenja krivice u krivičnom pravu ; 3. Definiše i objasni pojam, pravnu prirodu i oblike saučesništva ; 4. Objasni odnos između saizvršilaštva, postrekavanja i pomaganja kao oblika saučesništva ; 5. Institute iz ove dvije značajne oblasti krivičnog prava primijeni neposredno u praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO RADULOVIĆ4x1
30B