MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA GRBOVIĆ1x1
13B+1P
RANKO MUJOVIĆ4x1
13B+1P