Grbović Sanja


Grbović Sanja
Šifra: 900990
Prezime i ime: Grbović Sanja
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1KRIVIČNO PRAVO EU0 x 01 x 10 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1ISTORIJAT I RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRAVA0 x 01 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1PRAVO MORA0 x 01 x 10 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster2MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster2EVROATLANTSKE INTEGRACIJE0 x 01 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster2EVROPSKA I MEĐUNARODNA IMPLEMENTACIJA LJUDSKIH PRA0 x 01 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster2KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster2PREKRŠAJNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster2EVROPSKA USTAVNOST0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor