Grbović Sanja

mr Grbović Sanja

saradnik u nastavi | Pravni fakultet

Sanja Grbović je rođena 19.03.1987. godine u Kotoru gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. 2005. godine je upisala osnovne studije na Pravnom fakultetu u Firenci (Universita degli studi di Firenze, Facolta di Giurisprudenza), a diplomski rad branila 2008. godine na temu „Zabrana diskriminacije na osnovu državljanstva i pomoć u razvoju obrazovanja; slučaj Morgan“. 2008. godine je upisala magistarske studije na Pravnom fakultetu u Firenci, tokom kojih je imala priliku da pohađa katedru Jean Monnet.  2011. godine odbranila magistarski rad na temu...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave