Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

ISHODI UČENJA: definiše i objasni pojam, značaj i ulogu ugovornog prava u njemu; definiše i objasni uslove nastanka, dejstvo, načine i uslove prestanka, obezbjeđenja i izmjene ugovornih odnosa u ugovornom pravu;čita i tumači pravne propise koji uređuju ugovorno pravo i analizira sudsku praksu; uoči i shvati odnos, sličnosti i razlike evropskog i domaćeg ugovornog prava; zaključi u kojoj mjeri je domaće zakonodavstvo usklađeno sa evropskim ugovornim pravom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ4x1
20B+1P