Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA KAŠĆELAN1x1
20B
RADOJE KORAĆ4x1
20B