NASLJEDNOPRAVNA KLINIKA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student izuči i položi ovaj predmet, moći će da samostalno i stručno da primjeni teorijska znanja iz oblasti testamenta, ugovora o nasljeđivanju i ostavinskog postupka da primijeni u praksi, posebno u radu sa klijentima, da pruža pravne savjete, mišljenja i zastupanje klijenata, da stekne profesionalnu odgovornost i pravnu etiku neophodne za rad u pravosuđu i drugim pravnim oblastima, da stekne i razvije kritičko i kreativno pravno mišljenje, da analizira i komentariše sudsku praksu kako domaću tako i stranu, da koristi metoda posebno koji se odnose na pisanje podnesaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ĐURIČIN4x1
20B
MILANA RANKOVIĆ1x1
20B