Biljana Đuričin


Biljana Đuričin
Šifra: 120023
Prezime i ime: Biljana Đuričin
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1POSREDOVANJE3 x 12 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1SPECIJALISTIČKI SEMINAR0 x 03 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1ADVOKATSKE VJEŠTINE2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2KLINIKA GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA3 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne5GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije