ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA KAŠĆELAN1x1
21B
BILJANA ĐURIČIN4x1
21B

materijali