KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJA MIHAILOVIĆ1x2
30B+62S
DARKO RADULOVIĆ4x1
30B+62S