Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove stvarnog prava; objasni zašto su za nastanak pojedinih pravnih odnosa zakonom predviđene pojedine pretpostavke; pravilno tumači propise koji uređuju materiju stvarnog prava i odredi koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog slučaja; analizira konkretno činjenično stanje i razlikuje bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila; poveže relevantne činjenice s pravnim pravilima i na osnovu toga odredi koja ovlašćenja pripadaju imaocima stvarnih prava, ali i drugim osobama; uporedi različite pravne institute stvarnog prava koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih slučajeva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ1x2
116B+49S+89P
NIKOLINA TOMOVIĆ1x2
116B+49S+89P
ZORAN RAŠOVIĆ4x1
116B+49S+89P

Rezultati ispita

Online predavanje 21.12.

Odlaganje popravnog kolokvijuma

Stvarno pravo - obavjestenje

Stvarno pravo - popravni završni ispit