Zoran Rašović

prof dr Zoran Rašović

redovni profesor | Pravni fakultet

Rođen je 18.02. 959. godine u Podgorici, tada Titogradu. Pravni fakultet završio je u rodnom mjestu sa prosječnom ocjenom 9,73. Poslijediplomske studije (Građanskopravni smjer) upisao je školske 1980/1981. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom „Zajednička svojina bračnih drugova” odbranio je 1984. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Založno pravo na pokretnim stvarima” 1991. godine, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1PRINCIPI GRAĐANSKOG PRAVA0 x 00 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1PRAVO SVOJINE-ODABRANE TEME0 x 00 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster1PRAVO SVOJINE4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1PRAVA REALNIH (STVARNIH) GARANCIJA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO4 x 20 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne3UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne4STVARNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave