GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ1x1
56B+68S+25P
NIKOLINA TOMOVIĆ1x1
56B+68S+25P
BILJANA ĐURIČIN4x1
56B+68S+25P