OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA ĐOKOVIĆ4x2
210B+19P

Opšta i nacionalna istorija prava - rezultati ispita - septembar

Uvid u rezultate kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma 2021

Nova objava - 22.11.2021 13:14

Popravni ispit iz Opste i nacionalne istorije prava

Opšta i nacionalna pravna istorija - septembar