SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN POPOVIĆ4x2
237B+2S+49P