MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: prepozna, razlikuje i objasni odnose koje reguliše MPP; utvrdi redosljed primjene izvora prava; razlikuje i upotrijebi pojmove koji imaju autonomno značenje u MPP-u, ustanovi da li je pravosuđe Crne Gore nadležno za rješenje konkretnog spora; utvrdi i primijeni mjerodavno pravo za konkretan slučaj

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA KOSTIĆ MANDIĆ4x1
41B+55S+122P
MILANA RANKOVIĆ1x2
41B+55S+122P