Kostić - Mandić Maja


Kostić - Mandić Maja
Šifra: 120209
Prezime i ime: Kostić - Mandić Maja
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1PRAVNO ISTORIJSKA KLINIKA3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1EKOLOŠKO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezikSpecijalisticke1OSNOVE PRAVA2 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul S4: Engleski i francuski jezikSpecijalisticke1OSNOVE PRAVA2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE2 x 10 x 00 x 0
PMFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINESpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALIT.ŽIVOT.SRED.I ZAKONSKA REGUL.0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne6MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne6MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor