Kostić - Mandić Maja


Kostić - Mandić Maja
Šifra: 120209
Prezime i ime: Kostić - Mandić Maja
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPOSLOVNO PRAVOMaster1ARBITRAŽNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1EKOLOŠKO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne5MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO4 x 11 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor