OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA JOKIĆ4x2
238B+14P