PRAVA REALNIH (STVARNIH) GARANCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN RAŠOVIĆ