PRINCIPI EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA MILADINOVIĆ3x1
1S
1x1
1S